JAROSŁAW OLSZAK
Strona główna

wykładowca PW i SGGW, radny Rady Miejskiej w Pruszkowie
O mnie:
W samorządzie


Radnym Rady Miejskiej w Pruszkowie zostałem w 1998 r. z ramienia Porozumienia Pruszkowskiego. Od tego czasu nie zmieniłem barw klubowych. W 2007 r. Porozumienie Pruszkowskie połączyło się z Samorządem 2006 tworząc Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie. Naszym liderem jest prezydent Pruszkowa Jan Starzyński.
W Radzie Miejskiej pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jestem też szefem klubu radnych SPP, liczącego 12 osób w 23-sobowej RM.

W pracach rady korzystam z umiejętności i doświadczenia, jakie nabyłem  jako wykładowca na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Określić problem - dokładnie go rozpoznać - znaleźć najlepsze rozwiązanie i skutecznie je zastosować. Tak w skrócie można opisać mój sposób działania: w pracy, w życiu, w samorządzie.

Specyfika pracy na wyższej uczelni pozwala mi dostosować rozkład zajęć tak, bym miał czas na zajmowanie się sprawami miasta.  Jestem osiągalny podczas dyżurów w Urzędzie Miejskim, za pośrednictwem internetu i telefonów dostępnych w Biurze Rady. Doświadczenie w sprawach samorządowych i dobra współpraca z Prezydentem Miasta umożliwia mi skuteczne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Każdą sprawę traktuję indywidualnie i doprowadzam, o ile to możliwe, do końca. I jeszcze jedno - zawsze dotrzymuję słowa.

Mimo, że mam swoje sympatie polityczne, uważam, iż partie patrie polityczne nie powinny mieszać się do spraw samorządów lokalnych. Celem partii politycznych jest zdobycie władzy w kraju, a nie decydowanie o tym, czy wyremontować tę czy inną ulicę, czy to w Pruszkowie, czy też gdzie indziej. Z tej też przyczyny związałem się z ponadpartyjnym i niezależnym od zewnętrznych decydentów ugrupowaniem Samorządowym Porozumieniem Pruszkowskim.

Od urodzenia mieszkam w Pruszkowie. Tu do szkół chodzą moje trzy córki. Tu pracuje moje żona. W Pruszkowie mieszka cała moja rodzina. Przyjaciele i znajomi. Nie jest mi obojętne, co się w nim dzieje. Żyję życiem tego miasta.
Dodatki:
Spotkania szantowe

Do pobrania:
Śpiewniki
Śpiewnik kolędowy
Kontakt:
olszak.jarek@wp.pl
Inne strony:Miasto Pruszków


Wydział Inżynierii Środowiska

Polonia Christiana

Obrazy Zuzanny

Wyznaję zasadę: MIASTO JEST BOGATE BOGACTWEM SWOICH MIESZKAŃCÓW, dlatego jestem zwolennikiem niskich podatków lokalnych (i nie tylko lokalnych). Im więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach ludzi, tym mniejsze ich marnotrawstwo przez biurokrację. Najbardziej sensownie wydaje się własne pieniądze na własne potrzeby (oszczędnie i celowo), zaś najrozrzutniej i najmniej rozsądnie: nie swoje pieniądze (więc nie żal) na potrzeby innych (brak rozeznania rzeczywistych potrzeb). Wspólne środki powinny trafiać tam, gdzie ludzie sami sobie nie poradzą (np. budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, zagospodarowanie parków, placów zabaw).

Z powyższego wynika kolejny wniosek: SAMORZĄD NIE MOŻE BYĆ KONKURENCJĄ DLA MIESZKAŃCÓW! Usługi i działalność gospodarczą pozostawmy ludziom. Władza nie musi im pomagać - wystarczy, że nie będziemy przeszkadzać. Niechlubny przykład z naszego podwórka: prywatne i dobrze funkcjonujące pogotowie ratunkowe zbankrutowało, bo powiatowy ZOZ postanowił przejąć kontrakt na te usługi z NFZ. I przejął, z wydatną pomocą urzędników ze starostwa.

Tyle w skrócie o mnie - w samorządzie.
Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, zapraszam do dalszej lektury.

Po raz pierwszy z samorządem lokalnym zetknąłem się w 1994 r. podczas praktyk studenckich w wakacje. Byłem wtedy po czwartym roku studiów o specjalności systemy ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej. Przez miesiąc pracowałem, oczywiście bez wynagrodzenia, w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie. Pozostawiłem po sobie chyba dobre wrażenie, bo kilka miesięcy później dostałem propozycję prowadzenia sekretariatu zarządu Związku Komunalnego Brwinów.

Szefem zarządu ZKB był wtedy Władysław Kącki, ówczesny wiceprezydent Pruszkowa. Sam ZKB został założony przez siedem gmin (Pruszków, Błonie, Brwinów, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki i Piastów), w celu rozwiązania problemu odpadów komunalnych, powstających na ich terenie. Pracowałem tam cztery lata, kończąc równolegle studia, a potem pisząc doktorat.

W latach 1995-1998 byłem członkiem spoza Rady w Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.

W wyborach samorządowych w roku 1998, starując z listy Porozumienia Pruszkowskiego, otrzymałem 104 głosy i zostałem radnym Rady Miejskiej w Pruszkowie. Miałem wtedy 28 lat. W sumie z naszego ugrupowania radnymi zostało 6 osób.
Nie mieliśmy wtedy łatwo. Władzę w pruszkowskim samorządzie sprawowała wielopartyjna koalicja AWS-SLD-UW. Miała wtedy 24 radnych. Pozostałych 8 radnych z lokalnych ugrupowań, pozostawało w głębokiej opozycji.

Dwa lata później, na skutek niesnasek w łonie rządzącej koalicji, będąc niezmiennie w barwach Porozumienia Pruszkowskiego, zostałem wybrany przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.

Do wyborów samorządowych w 2002 r. Porozumienie Pruszkowskie stworzyło wspólne listy z Samorządem 2002, lokalnym ugrupowaniem powstałym w Pruszkowie po wyborach do parlamentu w roku 2001. Warto przypomnieć, że była to totalna klęska poprzedniej ekipy rządzącej Polską (AWS-UW) i jednocześnie triumf SLD. Koalicja SLD-UP uzyskała wtedy w całym kraju ponad 40% głosów. 

Wyniki wyborów samorządowych w Pruszkowie w roku 2002 wyglądały następująco:
Samorząd 2002 - Porozumienie Pruszkowskie    9 radnych
Sojusz Lewicy Demokratycznej                              4 radnych
Praworządność-Samorządność (PiS)                      3 radnych
Liga Polskich Rodzin                                             3 radnych
Wspólnota Pruszków (pruszkowscy kupcy)             3 radnych
Platforma Obywatelska                                           1 radny.

Czyli tym razem górą były ugrupowania lokalne.
Dodatkowo, po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich wybierano Prezydenta Pruszkowa. Został nim Jan Starzyński, popierany przez Samorząd 2002 i Porozumienie Pruszkowskie.

W tamtych wyborach zagłosowały na mnie 182 osoby, co pozwoliło mi zostać radnym na kolejną kadencję. Ponownie objąłem funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.

W 2006 r. startowaliśmy w wyborach jako lokalne ugrupowanie: Samorząd 2006 - Porozumienie Pruszkowskie. Naszym kandydatem na Prezydenta Pruszkowa był ponownie Jan Starzyński. I tym razem uda nam się uzyskać przewagę nad partiami politycznymi:
Samorząd 2006 - Porozumienie Pruszkowskie    9 radnych
Sojusz Lewicy Demokratycznej                              1 radny
Prawo i Sprawiedliwość                                          6 radnych
Platforma Obywatelska                                           7 radnych.

W 2007 r. nasze ugrupowanie Samorząd 2006 - Porozumienie Pruszkowskie zmieniło nazwę, na krótszą: SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE.

Jesienią 2010 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe. Wyniki wyborów były następujące:
                    Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie    11 radnych
                    Platforma Obywatelska                                         7 radnych
                    Prawo i Sprawiedliwość                                        5 radnych.
Prezydentem Pruszkowa ponownie wybrany został Jan Starzyński (SPP).

Wiosną  2014 r. klub radnych SPP wciąż liczył 11 osób. PO miało już tylko 5 radnych, a PiS - zaledwie 4. Pojawiło się za to troje radnych niezależnych.